Læs mere om Erhverv8541 strategi

Strategi

Vi har i Erhverv8541 nedfældet nedenstående struktur for bedst muligt at synligøre vores muligheder overfor medlemmerne. Vi vil meget gerne have jeres input til hvordan vi kan udvikle Erhverv8541, samt inspiration til hvordan vi kan sikre rammerne for at processen sikres. Vi har nedenstående inddelt vores arbejde i nogle overskrifter.

Kontante tilbud for medlemmerne:

Få kontante fordele som medlem af ERHVERV8541 hos;

– Q8                                                                                   Rabataftale på brændstof og vask

– Grenå Papirgård                                                          Rabataftale på kontorartikler, møbler mv.(Kontakt Pia Skovgaard 22605920)

– Lokalavisen og bladet 8541                                       Rabataftale ved annoncering

– Naturligt Dyrefoder                                                    Printservice – indendørsprint A1 og A2 format

Kontakt info@erhverv8541.dk

Netværksgruppe
Vi har i forbindelse med ERHVERV8541 startet en netværksgruppe hvor lokalerhvervsdrivende mødes på tværs af brancher og diskuterer, informer og inspirerer hinanden. Der er mulighed at deltage eller opstart af ny gruppe.

Netværksmøde/Virksomhedsbesøg
Erhverv8541 afholder løbende besøg og inspiration ture til lokale eller aktuelle virksomheder. Møderne er en god måde at hilse med de andre medlemmer og giver ofte inspiration som man kan bruge i sin dagligdag. Normalt vil vi lægge lidt tid ind i besøget til at medlemmerne kan netværke med hinanden. Vi har gennem de sidste par år besøgt:

 • Vestas,
 • Europas største maskinproducent Varo,
 • Innovation Lab,
 • Århus Teater,
 • Studstrupværket mv.
 • Terma

Foredrag

 • Vi forsøger at finde foredrag som er aktuelle og interessante og har gennem de sidste par år haft besøg af; Regionsdirektør Danske Bank,
 • Foredrag om Sociale medier,
 • OL vinder Jonas Warrer,
 • Stressforedrag med Erhvervspsykolog Marianne Bach Lauridsen,
 • Netværkskonsulent og forfatter Charlotte Junge m.fl.

Koordinering med Fællesrådet
Skødstrup Fællesråd består af mere end 50 foreninger og grupper i Løgten/Skødstrup området. Erhverv8541 er repræsenteret i fællesrådets bestyrelse for at koordinere og deltage aktive i diskussioner og dialog med Aarhus Kommune og de andre foreninger i lokalsamfundet.

Nyhedsbrev
For at informere vores medlemmer bedst muligt udsender vi 6-8 gange om året nyhedsmail til foreningens medlemmer. Dertil kommer løbende information og koordinering med nogle af de undergrupper som ligger under Erhverv8541.

Nye medlemmer
Vi ønsker at gøre os tilgængelige overfor nye medlemmer gennem fremhævning af ovenstående fordelene for medlemmerne.

I daglig tale siger vi, at erhverv8541’s formål er at passe godt på erhvervet i Løgten/Skødstrup. Mere formelt formuleret, så er Erhverv8541’s erklærede formål at skabe de bedst mulige vilkår for de erhvervsdrivende i Løgten/Skødstrup.
Gennem kontante tilbud til medlemmerne, arrangementer, foredrag, information og fælleskoordinering. Prøver vi at bibringe værdi til området.